Ubezpieczenie OC dla lekarzy

gabinet lekarski

Prawo ironii losu stanowi, że „udzielając pomocy, możemy niejednokrotnie potrzebować jej sami”. Zatem, jeśli jesteś lekarzem i planujesz uruchomić prywatną praktykę, zapoznaj się z poniższym tekstem. Przedstawiamy w nim rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. W końcu błędy popełniają nawet najlepsi i nie myli się tylko ten, kto nic nie robi.

 

Czy lekarz musi być ubezpieczony?

 

Jeśli popełniłeś błąd w sztuce zawodowej, możliwe jest, że Twój pacjent zacznie domagać się zadośćuczynienia pieniężnego za swoje krzywdy. Nie musisz wówczas sięgać do prywatnych oszczędności. Sprawdź ubezpieczenia, które oferuje Naczelna Izba Lekarska ale też i wszystkie firmy ubezpieczeniowe naszego kraju.

Od sześciu już lat, lekarze są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem OC za szkody wyrządzone podczas pracy. Wedle rozporządzenia Ministerstwa Finansów, „dotyczy ono wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów posiadających pełne prawo wykonywania zawodu wykonujących swój zawód na terytorium RP w zakładach opieki zdrowotnej, indywidualnych i grupowych praktykach lekarskich. […] Wyłączeni z tego obowiązku są lekarze będący pracobiorcami w rozumieniu Kodeksu Pracy (za ich działalność odpowiedzialność ponosi pracodawca) oraz czynności związane z wykonywaniem czynności dla których lekarze wykupują obowiązkowe polisy”.

 

Rodzaje ubezpieczenia dla lekarzy

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC, wykonujący zawody medyczne mają do wyboru:

– dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w pakiecie razem z ubezpieczeniem obowiązkowym lub wykupione osobno – obejmuje szkody wyrządzone w następstwie udzielonych świadczeń zdrowotnych, lub w następstwie zaniechania udzielenia takich świadczeń

– dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej – przysługuje z tytułu najmu lokalu do prowadzenia działalności

 

Ubezpieczenie OC dla lekarzy

Izba Lekarska dzieli specjalizacje wg ryzyka. Grupa I ryzyka, zdaniem Izby, to grupa, która z takiego Obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, najbardziej skorzysta. Są to między innymi: anestezjolodzy, chirurdzy, kardiochirurdzy, onkolodzy.

Takie ubezpieczenie zapewnia pomoc osobom, które zostały przez Ciebie poszkodowane
i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie zwiększa Twoją wiarygodność w oczach pacjenta.

Ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje także zabiegi, wykonywane poza granicami kraju.

 

Anna Małoszewska